Historia

Kunnallisvirkailijoiden järjestäytyminen Kokkolassa 1947-1997

Yleistä

Kokkolan kaupunkiin perustettiin ensimmäinen kunnallisvirkamiesten yhdistys jo vuonna 1918, jolloin kunnallisen alan viran- ja toimenhaltijain järjestäytyminen Suomessa alkoi, ensin Turussa ja Vaasassa. Tarkempia tietoja kyseisestä yhdistyksestä Kokkolassa ei ole löytynyt ja varmaan sen toiminta ei kauaa kestänytkään.

Sotiemme jälkeen kuntien työntekijöiden ammatilliseen järjestäytymiseen vaikutti silloinen yleinen tilanne. Kunnallisella alalla palkkaus oli jäänyt jälkeen yleisillä työmarkkinoilla maksetuista palkoista. Syynä oli mm. virkamiesten heikko järjestäytyneisyys ja puuttuva mielenkiinto yhteisiä asioita kohtaan. "Kapea, mutta pitkä leipä" oli vuosikymmenet riittänyt niin kunnan kuin valtionkin viranhaltijoille.

Järjestäytyminen Kokkolassa

Kunnallisen alan paikkojen jälkeenjääneisyys tunnettiin kipeästi myös Kokkolassa. Täällä kaupungin putkimestari Verner Lönnqvist oli niin paljon kiinnostunut asiasta, että kutsui lehti-ilmoituksella kaupungin viran-ja toimenhaltijat yhteiseen kokoukseen Palokunnantalolle (nykyisin Snellman-kartano) 19.1.1947 keskustelemaan mahdollisen virkamiesyhdistyksen perustamisesta Kokkolaan. Lönnqvistin kutsuun vastasi 27 viran-ja toimenhaltijaa kaupungin eri hallinnon aloilta.

Kokouksessa päätettiin yhdistyksen perustamisesta. Käsittelyssä oli myös liittyminen johonkin sopivaan katto-organisaation. Läsnä olleet palomiehet esittivät liittymistä SAK:n alaosastoon. Kokous päätti kuitenkin valita toimikunnan tutkimaan löytyisikö joku toinenkin liitto, johon kaupunkien viran- ja toimenhaltijat voisivat kuulua. Toimikuntaan valittiin putkimestari Verner Lönnqvist, rnetsätyönjohtaja Verner Björklund, palomies Niilo Saari, palomies Heikki Miettinen, asentaja H Sainio, nuohooja Johan Lahti ja rakennusmestari S Jaakkola.

Palokunnantalolla 9.2.1947 pidettyyn seuraavaan yleiseen kokoukseen saapui yhteensä 37 kaupungin viran- ja toimenhaltijaa. Tähän kokoukseen oli kutsuttu Kunnallisvirkamiesliiton edustajana B Taulamo ja Kunnantyöntekijäinliiton edustajana Simo Hakala esittelemään liittojansa.

Keskusjärjestön valitseminen ja sääntöjen hyväksyminen

Esittelyjen ja keskustelujen jälkeen kokous päätti ilman äänestystä, puutarhuri Herbert Grahnin ehdotuksesta, että 19.1.1947 perustettu yhdistys liittyy Kunnallisvirkamiesliittoon. Samassa yhteydessä hyväksyttiin yhdistyksen nimeksi Kokkolan kaupungin virkamiesyhdistys-Gamlakarleby stads tjänstemannaförening eli yhdistys oli heti alunperin kaksikielinen. Niinikään hyväksyttiin yhdistykselle säännöt, valittiin ensimmäinen puheenjohtaja ja hallitus. Sääntöjen hyväksyminen Oikeusministeriössä vei lähes vuoden, ne hyväksyttiin vasta 10.1.1948 ja yhdistyksestä tuli tällöin rekisteröity yhdistys.

Yhdistyksen säännöissä määriteltiin yhdistyksen olevan Kokkolan kaupungin palveluksessa olevien virkamiesten yhteenliittymä. Yhdistyksen tarkoituksena oli valvoa kaupungin virkamiesten yhteisiä etuja.

Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistyksen tehtävänä oli levittää jäsenilleen tietoja kunnallisista asioista, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja kunnallisvirkamiesten asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista kysymyksistä.

Tavoitteet eivät rajoittuneet ainoastaan näihin, sillä myös jäsenten oikeudellisten, taloudellisten, yhteiskunnallisten ja muiden heidän toimintaansa liittyvien etujen ajaminen kuului toiminnan piiriin.

Tärkeä sija tarkoituksen saavuttamisessa oli siinä, että "yhdistys valmistaa jäsenilleen tilaisuuden henkilökohtaiseen kosketukseen edistääkseen siten hyvää yhteistyötä kunnan eri hallintohaarojen kesken ja vahvistaakseen yhteenkuuluvaisuuden tunnetta virkamiehistön keskuudessa".

Yhdistyksen tarkoitusperät ja toiminta ovatkin sitten pysyneet periaatteessa samoina koko sen viisikymmenvuotistaipaleen ajan.