Jäsenasiat

 

Euromääräinen jäsenmaksu

Euromääräisenä jäsenmaksua suorittavat jäsenet, jotka vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajaksi ovat jääneet vaille varsinaista palkkaa palkattoman virkavapauden/työloman, opiskelun, sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden vuoksi, ovat äitiys-, isyys-, vanhempainlomalla tai hoitovapaalla. He säilyttävät jäsenoikeutensa Jytyn työttömyyskassassa jättämällä asiasta liittohallituksen vahvistaman mallin mukaisen hakemuksen jäsenyhdistyksen hallitukselle. Hakemus voidaan hyväksyä enintään 12 kuukaudeksi. Perustellusta hakemuksesta määräaikaa voidaan jatkaa 12 kk kerrallaan.

Eläkeläinen jäsenenä

Henkilö, joka jää vanhuuseläkkeelle, eikä hänellä palveluvuosien perusteella ole oikeutta täyteen eläkkeeseen, voi ilmoittautua työvoimatoimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Mikäli työtä ei ole osoittaa, henkilöllä on oikeus työttömyyspäivärahaan siihen saakka, kunnes hän täyttää 65 vuotta. Yhdistyksen tulee huolehtia, että tällainen eläkeläinen säilyttää jäsenyytensä yhdistyksessä. Saamastaan työttömyyskassan etuudesta peritään liiton jäsenmaksu. Sen lisäksi yhdistys voi periä häneltä omaa euromääräistä jäsenmaksua kuten muiltakin työttömiltä. Siitä ei tilitetä liitolle mitään.

Määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.